0
Сравняване на продукти 0
0продукт(а) - 0.00 лв. 

За нас

Кои сме ние

Уеб сайтът www.ga-clima.com е онлайн магазин за продажба на климатици и климатична техника TOSHIBA, и е собственост на Джи и Ей ЕООД. Джи и Ей ЕООД е създадена 1997 г. и е основен представител на климатични системи TOSHIBA за България. Основната дейност на фирмата е внос, дистрибуция, монтаж и сервиз на цялата продуктова гама климатични системи с марка TOSHIBA. Фирмата предлага цялостни решения в климатизацията: изграждане на централни климатични VRF системи, както за административни и обществени сгради, така и за жилищни такива; климатизация и вентилация на магазини и офиси със сплит, мулти-сплит и термопомпени системи; климатизация на жилища със сплит, мулти-сплит и термопомпени системи; гаранционен и извън гаранционен сервиз на климатични системи TOSHIBA; доставка на оригинални резервни части.

Джи и Ей ЕООД притежава сертификат за качество BS EN ISO 9001:2015

  • Продажба, монтаж, гаранционен и извън гаранционен сервиз на климатични сплит, мулти-сплит и VRF системи.
  • Продажба и инсталация на софтуер за сградно управление на TOSHIBA. Диагностика на сградни климатични системи на TOSHIBA със специализиран софтуер.
  • Извършване на поддръжка (включително проверки за херметичност) на климатични инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове.

Фирмата притежава сертификати от ББК

  • За извършване на монтаж, сервиз и поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг. флуорирани парникови газове.

Фирмата е вписана в регистъра на КСБ

  • Притежава Удостоверение за извършване на отделни видове строително монтажни работи - сектор строителство.

Нашата основна цел

Запазване на пазарното присъствие, повишаване на ефективността при изпълнение на основните дейности, поддържане на атмосфера на професионализъм и креативност при:

  • Продажба, монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на климатични сплит, мулти-сплит и VRF системи.
  • Продажба и инсталация на софтуер за сградно управление на Toshiba и диагностика на сградни климатични системи на Toshiba със специализиран софтуер.
  • Извършване на поддръжка (включително проверка за херметичност) на климатични инсталации съдържащи флуорирани парникови газове. по начина определен от клиента и закона и техническите изисквания, приложими за продуктите и услугите, които организацията предоставя.
  • В синхрон с основната ни цел поддържаме и непрекъснато подобряваме Система за управление на качеството, която е разработена на основата на принципите за управление на качеството, определени в БДС EN ISO 9001:2015.
  • Поддържаме система адекватна на бизнес средата, промените и управлението на рисковете, свързани с тази среда.

Нашите основни ценности

Спазване на техническите изисквания, закона и моралните принципи

Ние правим това, което е технически издържано, законно, правилно, явно и открито. Посветили сме се на най-високите стандарти и отличното качество във всичко, което правим: в полза на нашите клиенти и самите нас. Познаваме и напълно спазваме техническите изисквания и нормативната уредба в сферата, в която работим. В своята дейност сме надеждни, честни, лоялни и заслужаваме доверие.

Толерантност в отношенията

Екипът ни се състои от мотивирани, ангажирани, добре възнаградени и проактивни професионалисти. Работещите във „ДЖИ и ЕЙ” ЕООД се отнасят с уважение както помежду си, така и с хората, с които имат бизнес контакти. Излагаме открито мненията си и подхождаме към тях професионално. Действаме съгласувано при вземане и изпълнение на решения.

Винаги сме в търсене на усъвършенстването

По-доброто качество е стремеж и представлява основата на дейността ни. На тази база ние постоянно се стремим да се усъвършенстваме чрез избор на добри продукти и доставчици и предлагане на продажби, монтаж и последващо обслужване, което да е по-добро от досега предоставяното, по-добро от това на конкуренцията и надхвърлящо очакванията на клиента. Ние анализираме напредъка си и се учим от себе си и от другите как да правим нещата по-ефективно и по-рационално, по-рентабилно и систематизирано.

Приемаме личната отговорност

Считаме, че личната обвързаност и отговорност са едновременно право и привилегия и приемаме личната отговорност във всичко, което правим.

Следваме политика по качеството

Политиката ни по качество се основава на перфектното планиране, проверка и изпълнение, чрез които ние ще постигнем максимална удовлетвореност. на нашите клиенти и на нашите служители. Ръководството на дружеството установява, преглежда и гарантира поддържането на Политиката по качеството.